Header Ads

Nadi Vahate Marathi Movie Songs


Movie : Nadi Vahate (2017)
Director: Sandeep Sawant
ScreenPlay: Sandeep Sawant
Starcast: Vasant Josalkar, Poonam Shetgaonkar, Asha Shelar, Hridaynath Jadhav, Jayant Gadekar, Abhishekh Aanand, Shivkumar Subramaniam, Gajanan Zarmekar, Mahadev Sawant, Vishnupad Barve, Bhushan Vikas
Genres: Drama
Duration: 130 min
Release Year: 2017 (22 September)


Coming Soon..

Tag : Nadi Vahate (2017) marathi movies, marathi movie songs download, Nadi Vahate (2017) marathi mp3 songs, marathi video songs, marathi dj song, lyrics, HD MP4, 3GP, Trailer, marathi songs free download, vipmarathi

No comments

Powered by Blogger.